Logga in

Logga in

Fastighet och verkstad / Fastighetsskötsel / Avloppsvård

Bio-Mix Grease Trap & Drain Maintainer Pulver 2,5 kg
Avloppsvård, biologiskt pulver för nedbrytningen av organiskt material.
Drain solution  5 liter 2 dunk/krt
Lättanvänd biologisk avloppsrensare
Drain solution 1 liter
Lättanvänd biologisk avloppsrensare
Drain solution 20 liter
Lättanvänd biologisk avloppsrensare
Fettavskiljarblock 240 g
Fettavskiljarblock, eliminerar dålig lukt
Luktstopp Antiavdunstningsmedel  1 liter
Förhindrar avdunstning i brunnar och avlopp.